Jesteś tutaj: Strona główna / Dla zdrowia /
Tyverb na raka piersi

Tyverb na zaawansowanego raka piersi

W 2006 roku w Europie rozpoznano około 430 000 nowych przypadków raka piersi; jest to główna przyczyna zgonów z powodu nowotworów u kobiet.

 

- Leczenie pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi przy nadekspresji receptora HER2 jest szczególnie trudne. Pomimo postępu medycyny nadal potrzebny jest skuteczny i dobrze tolerowany lek bez zastosowania chemioterapii. Tyverb (lapatynib) w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy (AI) jest pierwszą doustną terapią do stosowania w pierwszym rzucie leczenia - mówi Jerzy Toczyski, dyrektor generalny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. 

 

Przerzutowy rak piersi

Przerzutowy rak piersi to stadium choroby, w którym komórki nowotworowe odrywają się od pierwotnego ogniska nowotworowego i rozprzestrzeniają się do innych części ciała poprzez układ krwionośny lub chłonny. Komórki nowotworowe raka piersi najczęściej rozprzestrzeniają się do:

  • kości, 
  • wątroby, 
  • płuc,
  • mózgu.

Przerzuty mogą również występować do węzłów chłonnych pachowych i nadobojczykowych.

Względny odsetek przeżycia pięcioletniego jest niższy u kobiet z bardziej zaawansowaną postacią raka w chwili rozpoznania, a mediana okresu przeżycia u kobiet leczonych z powodu przerzutowego raka piersi wynosi około 2-4 lat.

 

Rak piersi - światełko w tunelu

Lek Tyverb stosowany w leczeniu skojarzonym pierwszej linii pozwala na wydłużenie czasu do progresji choroby.

Zmiana pozwolenia na dopuszczenie do obrotu opiera się na wynikach badania EGF30008, w którym wzięło udział ponad 1 200 kobiet w okresie pomenopauzalnym. W badaniu wykazano, że leczenie skojarzone pozwala na uzyskanie znaczącej poprawy w zakresie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (definiowanego jako czas od rozpoczęcia leczenia do progresji choroby lub zgonu bez względu na przyczynę; ang. PFS - Progression - Free Survival) w porównaniu do leczenia letrozolem podawanym z placebo, u chorych z HR-dodatnim rakiem piersi, wykazującym nadekspresję ErbB2. U pacjentek przyjmujących lek Tyverb oraz letrozol, mediana PFS wynosiła 8,2 miesięcy, w porównaniu do 3 miesięcy w grupie pacjentek przyjmujących letrozol i placebo 2,3.

 

Skutki uboczne leku

Do głównych działań niepożądanych występujących w trakcie przyjmowania leku Tyverb w skojarzeniu z letrozolem należały: biegunka i wysypka – w większości przypadków I i II stopnia nasilenia i poddające się leczeniu.

W trakcie stosowania terapii często występowały:

  • nudności i wymioty,
  • utrata apetytu,
  • zmęczenie.

Profil tolerancji leku Tyverb był zgodny z wcześniej opisywanymi wynikami badań leku Tyverb w populacji pacjentek z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi.

 

Rejestracja nowego wskazania leku Tyverb® (lapatynib) jest wynikiem pozytywnej decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

Lek Tyverb, w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy (AI), jest wskazany w leczeniu chorych w okresie pomenopauzalnym z przerzutowym rakiem piersi, z dodatnim statusem receptorów dla hormonów oraz z nadekspresją HER2 (ErbB2), u których aktualnie nie planuje się stosowania chemioterapii. Chore biorące udział w badaniu rejestracyjnym nie były wcześniej leczone trastuzumabem ani AI.

Informacje o leku Tyverb

Tyverb jest pierwszym doustnym, wewnątrzkomórkowym, drobnocząsteczkowym lekiem celowanym o podwójnym mechanizmie działania wskazanym w leczeniu chorych na przerzutowego raka piersi z nadekspresją ErbB2. Nadekspresja tego receptora stwierdzana jest w wielu różnych typach nowotworów występujących u ludzi i wiąże się z niekorzystnym rokowaniem i skróceniem czasu całkowitego przeżycia. Tyverb hamuje aktywność kinazy tyrozynowej receptorów ErbB1 i ErbB2, blokując serię sygnałów biochemicznych związanych ze wzrostem nowotworu.

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza dopuszczenie stosowania leku Tyverb w skojarzeniu z AI u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi o dodatnim statusie receptorów dla hormonów wykazującym nadekspresję HER2 (ErbB2) w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Skojarzenie leku Tyverb oraz AI zostało dopuszczone w trybie przyspieszonej rejestracji w Stanach Zjednoczonych w lutym 2010 r.

Tyverb, w skojarzeniu z kapecytabiną, został dopuszczony do obrotu w ponad 90 krajach na całym świecie w leczeniu pacjentek z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, wykazującym nadekspresję receptora ErbB2, u których doszło do progresji choroby, po uprzednim leczeniu z zastosowaniem antracyklin, taksoidów lub trastuzumabu z powodu choroby rozsianej.

 

W skojarzeniu z chemioterapią

GSK prowadzi kompleksowy program badań klinicznych dotyczących raka piersi. W badaniach ocenia się stosowanie leku Tyverb, który podawany jest samodzielnie lub w skojarzeniu z chemioterapią lub innymi lekami celowanymi u chorych na ErbB2–dodatniego raka piersi w różnych sytuacjach klinicznych – od wczesnego do rozsianego raka piersi. Obecnie prowadzone są również badania dotyczące innych nowotworów litych z nadekspresją ErbB1 i/lub ErbB2.

Piśmiennictwo
Ferlay J, Autier P, Boniol M, et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18(3):581-592.
Johnston S, Pippen J, Jr., Pivot X, et al. Lapatinib combined with letrozole versus letrozole and placebo as first-line therapy for postmenopausal hormone receptor-positive metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 5538-46
Schwarzberg L. et al. Lapatinib plus letrozole as first-Line therapy for HER-2+ hormone receptor–positive metastatic breast cancer. The Oncologist 2010; 15:122-129
Breast Cancer Facts & Figures 2007-2008. American Cancer Society. http://www.cancer.org.htm. Accessed April 14, 2008 
Chung CT, Carlson RW. Goals and objectives in the management of metastatic breast cancer. Oncologist 2003;8 (6):514-520

Przeczytaj również:

  • Badania piersi - regularne badania okresowe uchronią Twoje piersi! Przeczytaj rady ginekologa.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach w serwisie Poradynazdrowie.pl? Zapisz sie do newslettera!

| Regulamin

Forum - komentarze i opinie:

<
Autor: Grazyna , Data wysłania: 2011-03-30

W leczeniu raka piersi warto porozmawiać z lekarzem np. o zastosowaniu avastinu, który ma dobre rezultaty. Problemem jest cena bo lek nie jest w żaden sposób refundowany. Pacjenci samodzielnie mogą go kupować, znam taki przypadek, znajoma kupowała avastin samodzielnie zamawiając go w sieci aptek juventa, która podbnież według niej ma go najtaniej w detalicznej sprzedaży dla klientów bo sprawdzała gdzie się dało. Natomiast leczenie mogłoby być przeprowadzane na większą skalę, gdyż jest to lek skuteczny tylko oczywiście u nas jak zwykle są ograniczenia ze wszystkich stron ;/

Autor: zainteresowana , Data wysłania: 2011-04-05

A skąd pani wie, że to jest lek skuteczny? i co to oznacza? jakieś dowody na skuetczność kliniczną czy profil bezpieczeństwa może pani przedstawić???

>

Skomentuj:

CAPTCHA Image
Trudno odczytać? Przeładuj obrazek!

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Dodając komentarz zgadzasz się na Regulamin Publikacji Komentarzy.

Fotografia tytułowa: Adam Radosavljevic | Dreamstime.com